+381 64 35 35 000, info@heliks.org.rs

2006
  Partneri/Donatori  
       
Program uspostavljanja sistema reciklaže otpadne elektronske opreme od
kompjutera kroz aktivno uključivanje

ratnih veterana u privredne tokove.

  Agencija za reciklažu Republike Srbije  
       
2007      

     
Identifikacija mogućnosti, načina i lokacija za ekološki bezbedno odlaganje elektonskog otpada i otpadnih olovnih akumulatora   Sekretarijat za zaštitu životne sredine Grada Beograda, GOZvezdaraZvezdara  
       
2008       

     
Progrаmi obuke sаkupljаčа sekundаrnih sirovinа u oblastime: zаštitа nа rаdu, poznаvаnja sаobrаćаjnih propisа, znаčаj prilаgođаvаnjа sаkupljаčа Zаkonu o uprаvljаnju otpаdom i drugih   IFC (WORLD BANK) Eko servis zadruga & Valjevo eko plus zadruga sakupljača sekundarnih sirovina  
       
2009      

   
 
 Osnivanje Reciklažnog klastera Galenit I realizacija 10 projekata pod zbirnim imenom “Razvoj klastera Galenit”   Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja Republike Srbije  
       
2010      

     
“Javno zagovaranje modela socijalnog preduzetništva u sektoru reciklaže kao instrumenta smanjenja siromaštva i Socioekonomske integracije sakupljačke zajednice„   ISC I USAID (osnovan Centar za razvoj socijalnog preduzetništva )   
       
2011      

   
 
Izgrаdnjа kаpаcitetа zа zаbrаnu upotrebe i zbrinjаvаnje аzbestа u zemljаmа Zаpаdnog Bаlkаnа (Capacity Building forBanning and Phasing out Asbestos in West Balkan Countries)- http://www.noforasbestos.net    Evropska komisija (donator), Gaus institut - Makedonija, Eko pot – BiH, Fond zа primenjenа istrаživаnjа i komunikаcije - Bugаrskа (partneri)   

Naši partneri

O nama

HELOGO2

Ekološko udruženje Heliks je od svog osnivanja, 2005. godine, do danas, izraslo u jedno od najvećih i najaktivnijih ekoloških udruženja u Beogradu i Srbiji.

Saznajte više..

Kontakt

Vladimira Mitrovića br.10, 11050 Beograd, Zvezdara , +381 64 35 35 000, info@heliks.org.rs
bluebrowncustomgreenorangepinkredturquoiseyellow