heliks.org.rs

Priroda je jedina knjiga koja na svim listovima nudi mnogo sadržaja.

Goethe

Pisac

O nama

Ekološko udruženje Heliks je od svog osnivanja 2005. godine, do danas izraslo u jedno od najvećih i najaktivnijih ekoloških udruženja u Beogradu i Srbiji.

Ciljevi

Osnovni cilj Ekološkog udruženja Heliks je pružanje svestrane aktivne podrške, stručne, organizacione, medijatorske, edukativne i informativne.

Projekti

Ekološko udruženje heliks je od svog osnivanja 2005. godine realizovalo veliki broj projekata. Kompletan spisak možete pogledati ovde

Partneri

Heliks je uspostavio partnerstvo sa velikim brojem organizacija, institucija i preduzeća, kompletan spisak možete da vidite ovde

Ko smo mi?

Ekološko udruženje Heliks je od svog osnivanja 2005. godine do danas izraslo u jedno od najvecih i najaktivnijih ekoloških udruženja u Beogradu i Srbiji.

Clanovi Heliks udruzenja su ekološki aktivisti s višegodišnjim iskustvom u oblasti javnog zagovaranja i zastupanja i u realizaciji ekoloških projekata, kao i projekata u oblasti reciklaže. Ukupan broj clanova je 38, dok je broj stalno aktivnih clanova preko 20. Za potrebe realizacije svojih projekata Heliks angažuje i eskterne eksperte iz oblasti na koje se projekt odnose.

Osnovni cilj ovog udruzenja je pruzanje svestrane aktivne podrske(prvenstveno strucne, organizacione, medijatorske edukativne i informativne) gradjanima, lokalnim zajednicama, privredi, nadleznim institucijama i drugim relevantnim partnerima u oblastima: zastite zivotne sredine, odrzivog razvoja, reciklaze, socijalne i zelene ekonomije kao i drustveno odgovornog poslovanja i drugih srodnih aktivnosti.

Projekti:

Uspesno realizovane aktivnosti projekti i programi
  • Heliks je pokrenuo i svakodnevno uredjuje vlastiti reciklažni portal, jedan od najposecenijih i najreferentnijih portala te vrste u regiji
  • Heliks je glavni inicijator i promoter ideje i prakse udruživanja reciklažne industrije u Srbiji, koja je rezultirala osnovanjem i veoma uspešnim radom Klastera Galenit koji je usmeren pre svega na zaštitu životne sredine i otvarenje novih radnih mesta u Srbiji
  • Heliks je bio konsultant – partner organizacijama UN HABITAT, ARS NOVA i EKO SERVIS na realizaciji projekta osnivanja «Valjevo eko plus» zadruge sakupljaca sekundarnih sirovina
  • Heliks je bio partner Eko servis zadruzi sakupljaca sekundarnih sirovina na velikom broju projekata usmjerenih ka edukciji sakupljacki zajednice
  • Heliks je, s Eko servisom, kooautor projekta «Ekologija i reciklaža kao razvojna mogucnost u oblasti socijalnog preduzetništva»
  • Heliks je aktivno ucestvuje u pripremi i realizaciji akcije «Ocistimo Srbiju 2009.»
  • Heliks je jedan od osnivaca Centra za razvoj socijalnog preduzetništva
  • Heliks ima kvalitetnu i kontinuiranu komunikaciju sa predstavnicima medija, ekoloških organizacija, lokalnih samouprava, medjunarodnih organizacija, nadležnih ministarstava, strucne i šire javnosti.

Nasi partneri

Pošaljite nam poruku:

  •  

Kontaktirajte nas!